Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

_ ภาษาอังกฤษ

(N) mirage
คำอธิบาย : ภาพผิดปกติของวัตถุในระยะไกลซึ่งเกิดจากการหักเหหรือสะท้อนของแสง เป็นภาพที่ปรากฏให้เห็นผิดไปจากความเป็นจริง
ตัวอย่าง : ฉันมองไปหน้ารถไกลๆ เห็นพยับแดดยิบๆ เหมือนมีน้ำท่วมถนนอยู่

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
(n.) illusion
คำอธิบาย : ภาพที่ปรากฏให้เห็นผิดไปจากความเป็นจริง
คำอื่น ๆ : delusion; hallucination; mirage; chimera
คำความหมายเดียวกัน : สิ่งลวงตา, ภาพลวง, ภาพหลอน
คำตรงกันข้าม : ภาพจริง, ความเป็นจริง, ความจริง
ตัวอย่าง : หากไม่เกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจขึ้น ทุกคนก็ยังคงหลงไปกับภาพลวงตาว่า ประเทศมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงอยู่

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
(N) caricature
คำอธิบาย : ภาพที่เขียนล้อเลียนบุคคล มักเป็นการ์ตูน
ตัวอย่าง : นักเขียนคนนี้ชอบเขียนภาพล้อนักการเมืองดังๆ ลงในคอลัมน์ของเขา
หน่วยนับ : ภาพ

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
(n.) image
คำอธิบาย : ภาพที่เกิดจากความนึกคิดหรือที่คิดว่าควรจะเป็นเช่นนั้น
คำความหมายเดียวกัน : ภาพภายนอก
ตัวอย่าง : บริษัททุ่มเงินโฆษณาจำนวนมากเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสินค้า

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
(n.) pornography
คำอธิบาย : ภาพน่าบัดสีเป็นที่น่ารังเกียจแก่ผู้พบเห็นในด้านความดีงาม
คำความหมายเดียวกัน : ภาพอนาจาร, ภาพถ่ายลามก, ภาพลามกอนาจาร
ตัวอย่าง : เดี๋ยวนี้ภาพลามกมีให้เห็นอย่างเปิดเผยใน อินเทอร์เน็ต
หน่วยนับ : ภาพ

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
(N) painting
คำอธิบาย : สิ่งที่วาดขึ้นเป็นรูป
คำอื่น ๆ : drawing
ตัวอย่าง : ตึกแถวหลายหลังเรียงรายซับซ้อนกันเหมือนภาพวาดของจิตรกร

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
(n.) reflection
ตัวอย่าง : วรรณคดีโบราณเป็นภาพสะท้อนความเชื่อ และการเคารพศรัทธาในสิ่งเหนือธรรมชาติของคนถิ่นนั้น

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
(N) oil painting
คำอธิบาย : รูปภาพที่ใช้สีน้ำมันวาดหรือเขียน
ตัวอย่าง : จิตรกรเขียนภาพสีน้ำมันขนาดใหญ่ เพื่อประดับตกแต่งห้องพระกระยาหาร บนพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์
หน่วยนับ : ภาพ

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
(N) virtual image
คำอธิบาย : ภาพที่เกิดจากกระจกนูน กระจกเงาพื้นราบ หรือเลนส์เว้า ลักษณะเป็นภาพหัวตั้ง ใช้จอรับไม่ได้
คำอื่น ๆ : similar image
ตัวอย่าง : โปรแกรมดังกล่าวจะส่งภาพเสมือนของหน้าจอต่อไปยังเทอร์มินัล

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
(N) hallucination
คำอธิบาย : ภาพซึ่งน่ากลัวหรือน่าสะเทือนใจคงอยู่ในมโนภาพ
คำอื่น ๆ : illusion; delusion
คำความหมายเดียวกัน : ภาพลวงตา, สิ่งลวงตา, ภาพลวง, สิ่งหลอน
ตัวอย่าง : อาการของโรคนี้จะทำให้เห็นภาพหลอนที่ไม่มีตัวคนจริง และผู้ป่วยจะยึดติดกับภาพหลอนนั้น

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

168,261 - 168,270 of 183,426 words , pages 16827/18343 ,   go to page    
โฆษณา