Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

_ ภาษาอังกฤษ

(N) hemoglobin
คำอธิบาย : สารที่ให้สีแดงในเม็ดเลือดแดง
คำอื่น ๆ : haemoglobin
คำความหมายเดียวกัน : ฮีโมโกลบิน
หมายเหตุ : (อังกฤษ)

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
(In.T) exclamation used to call attention
คำอธิบาย : คำที่เปล่งออกมาเพื่อให้รู้ตัวหรือให้ยั้ง
คำอื่น ๆ : hey; hi
ตัวอย่าง : เฮ้ย พวกเราอย่าไปเชื่อมันนะ ไม่มีคนดีๆ ที่ไหนเขาทำกัน

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
(n.) heroin
พจนานุกรม Lexitron Dictionary
(n.) heroine
คำอธิบาย : สารประกอบอินทรีย์ประเภทอนุพันธ์ของมอร์ฟีน มชื่อทางเคมี คือ ไดอะเซทิลมอร์ฟีน ลักษณะเป็นผลึกสีขาว หลอมละลายที่ 173 ํ ซ. เป็นยาเสพย์ติดอย่างร้ายแรงและมีพิษมาก
คำความหมายเดียวกัน : ผงขาว
ตัวอย่าง : เจ้าหน้าที่ตำรวจจับเฮโรอีนเป็นจำนวนนับร้อยกิโลกรัมที่เชียงใหม่และเชียงราย

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
(n.) helicopter
คำอธิบาย : อากาศยานชนิดหนึ่งซึ่งหนักกว่าอากาศ ไม่มีปีก มีใบพัดขนาดใหญ่ติดตั้งเหนือลำตัว ใบพัดหมุนรอบตัวในแนวนอน ทำหน้าที่ช่วยพยุงตัวและบังคับให้บินไปตามทิศทางที่ต้องการได้ ใช้เครื่องยนต์ขับเคลื่อนและบินขึ้นลงในแนวยืนได้
ตัวอย่าง : กองทัพเตรียมระดมทุนเพื่อทำธุรกิจซ่อมบำรุงเฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินขนาดเล็ก
หน่วยนับ : ลำ
หมายเหตุ : (อังกฤษ)

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
(v.) flock
คำอธิบาย : ฮือกันไป
คำอื่น ๆ : swarm; crowd; throng
คำความหมายเดียวกัน : เฮ
ตัวอย่าง : เมื่อร้านอาหารที่สนามมวยราชดำเนินเปิดขาย ผู้คนจึงเฮโลไปอุดหนุนกันอย่างคับคั่ง

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
(In.T) sound of a deep sigh expressing boredom or dissatisfaction
คำอธิบาย : คำที่เปล่งออกมาแสดงความเบื่อหน่ายหรือไม่ถูกใจเป็นต้น
ตัวอย่าง : เฮ้อ คราวนี้ไม่ต้องหลับต้องนอนกันล่ะ

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
(v.) revel
คำอธิบาย : อาการแสดงความสนุกสนานครึกครื้น
คำอื่น ๆ : roister; enjoy oneself in a boisterous manner
คำความหมายเดียวกัน : ครื้นเครง
ตัวอย่าง : ผู้ร่วมงานกำลังเฮฮากันด้วยความบันเทิงเต็มที่

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
(v.) revel
คำอธิบาย : อาการแสดงความสนุกสนานครึกครื้น
คำอื่น ๆ : roister; enjoy oneself in a boisterous manner
คำความหมายเดียวกัน : ครื้นเครง
ตัวอย่าง : ผู้ร่วมงานกำลังเฮฮากันด้วยความบันเทิงเต็มที่

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
(clas.) hertz
คำอธิบาย : หน่วยวัดความถี่ 1 เฮิรตซ์ มีค่าเท่ากับ 1 ไซเกิลวินาที ใช้สัญลักษณ์ Hz
ตัวอย่าง : การวัดภาวะหูตึงทำได้การใช้ส้อมเสียงความถี่ 512 และ 1,024 เฮิรตซ์
หมายเหตุ : (อังกฤษ)

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

183,391 - 183,400 of 183,426 words , pages 18340/18343 ,   go to page    
โฆษณา