พจนานุกรม / ดิกชันนารี่

แปล ไทย-อังกฤษ , อังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย ออนไลน์

พจนานุกรมไทย พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-อังกฤษ และ ไทย-ไทย (Free Online English Thai Dictionary) มีคลังข้อมูลบรรจุคำศัพท์จากพจนานุกรมอิเล็คทรอนิกส์ 5 เล่ม รวมกันกว่า 240,000 รายการ สมบูรณ์แบบด้วย ความหมาย ประเภทของคําศัพท์ คำย่อ คำพ้องเสียง คำเหมือน คำไกล้เคียง คำตรงข้าม ตัวอย่างประโยค ศัพท์คอมพิวเตอร์ คำราชาศัพท์ ศัพท์แสลง คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย แปลว่า คําแปลต่าง ๆ เป็นต้น ใช้ง่าย รวดเร็ว ครอบคลุม

พจนานุกรม อังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกพจนานุกรม กรอกคำศัพท์คลิกปุ่ม 'แปล' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว