Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

_ ภาษาอังกฤษ

!
เครื่องหมายอัศเจรีย์
พจนานุกรม Hope Dictionary
[idm.] คนไม่รู้พยายามบอกหรืออธิบายให้คนอื่นที่ไม่รู้เหมือนกันเข้าใจ
พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[idm.] ตลอด 24 ชั่วโมง
พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[idm.] นอกหน้าที่
ความหมายอื่นๆ : นอกเหนือความรับผิดชอบ

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[idm.] โหดร้าย
ความหมายอื่นๆ : เลวร้าย, น่ากลัวที่สุด

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[idm.] ดำมาก
ความหมายอื่นๆ : ดำปื๋อ

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[idm.] มืดมาก
พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[idm.] สายตาฝ้าฟาง
ความหมายอื่นๆ : ตาบอด

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[idm.] ไร้ยางอาย
ความหมายอื่นๆ : ไม่เกรงกลัว

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[idm.] ซนมาก
พจนานุกรม Lexitron Dictionary

1 - 10 of 183,426 words , pages 1/18343 ,   go to page    
โฆษณา