พจนานุกรม / ดิกชันนารี่

แปล ไทย-อังกฤษ , อังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย ออนไลน์

พจนานุกรม อังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกพจนานุกรม กรอกคำศัพท์คลิกปุ่ม 'แปล' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว
เคลียร์ข้อมูล

Umpire แปลว่า

(อัม’ไพเออะ) n. ผู้ตัดสิน,ผู้ชี้ขาด,สิ่งที่เป็นเครื่องชี้ขาด. vt.,vi. ตัดสิน,ชี้ขาด. , S. referee,arbiter
Hope Dictionary
[n.] กรรมการตัดสิน
ความหมายอื่นๆ : กรรมการ, ผู้ตัดสิน, ผู้ชี้ขาด, ผู้ทำหน้าที่ตัดสิน, ผู้ทำหน้าที่ชี้ขาด
Lexitron Dictionary
[vi.] เป็นกรรมการ
ความหมายอื่นๆ : เป็นผู้ตัดสิน, เป็นผู้ชี้ขาด
Lexitron Dictionary
[vt.] เป็นกรรมการ
ความหมายอื่นๆ : เป็นผู้ตัดสิน, เป็นผู้ชี้ขาด
Lexitron Dictionary
[n.] ผู้ชี้ขาด,ผู้ตัดสิน,คนกลาง,กรรมการ
Nontri Dictionary
[vi,v.] ชี้ขาด,ตัดสิน
Nontri Dictionary

© 2002-2022 by ONLINE-ENGLISH-THAI-DICTIONARY. All rights reserved. About.