พจนานุกรม / ดิกชันนารี่

แปล ไทย-อังกฤษ , อังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย ออนไลน์

พจนานุกรม อังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกพจนานุกรม กรอกคำศัพท์คลิกปุ่ม 'แปล' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว
เคลียร์ข้อมูล

Scratch แปลว่า

(สแครทชฺ) vt..vi. ข่วน,เกา,ถู,ครูด,ขุด,ขีด,ตะกุย,คุ้ยเขี่ย,ถอนตัวออกจากการแข่งขัน,ขีดออก,ขีดทิ้ง ,ดำเนินชีวิตไปด้วยความลำบากมาก,ถอนตัวออกจากการแข่งขัน,ไม่สามารถปฎิบัติตามคำมั่นสัญญา,รวบรวมหรือกินอย่างรีบเร่ง. n. รอยข่วน (เกา,ถู,ครูด,ขุด,ขีด,ตะกุย) ,การถอนตัวจากการแข่งขัน,บุคคลที่ไม่สำคัญ,เงินสด
Hope Dictionary
[vi.] ครูดออก
ความหมายอื่นๆ : ขูดออก, ตะกุยออก, ขัด
Lexitron Dictionary
[vt.] เกา
Lexitron Dictionary
[vi.] ดำเนินชีวิตด้วยความยากลำบาก
Lexitron Dictionary
[vt.] ถอนตัวจากการแข่งขัน
Lexitron Dictionary
[vi.] ถอนตัวจากการแข่งขัน
Lexitron Dictionary
[n.] รอยข่วน
ความหมายอื่นๆ : รอยถลอก, รอยกรีด, รอยครูด
Lexitron Dictionary
[n.] การเกา,รอยข่วน,รอยขูด,เส้นออกวิ่ง,การถอนตัวจากการแข่งขัน
Nontri Dictionary
[vt.] เกา,ข่วน,ขูด,ตะกุย,คุ้ยเขี่ย,ถู,ครูด
Nontri Dictionary

© 2002-2021 by ONLINE-ENGLISH-THAI-DICTIONARY. All rights reserved. About.