พจนานุกรม / ดิกชันนารี่

แปล ไทย-อังกฤษ , อังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย ออนไลน์

พจนานุกรม อังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกพจนานุกรม กรอกคำศัพท์คลิกปุ่ม 'แปล' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว
เคลียร์ข้อมูล

Purchase แปลว่า

(เพอ’เชิส) vt. ซื้อ,จัดซื้อ n. การซื้อ ,คานงัด,อุปกรณ์ยกของ,กำลังงัด , S. purchasable adj. purchaser n. , S. buy
Hope Dictionary
[vt.] ซื้อ
คำความหมายเดียวกัน : buy
Lexitron Dictionary
[vi.] ซื้อ
คำความหมายเดียวกัน : buy
Lexitron Dictionary
[vt.] ได้มา (ด้วยความพยายาม)
ความหมายอื่นๆ : ได้รับ
คำความหมายเดียวกัน : obtain
Lexitron Dictionary
[vt.] ทำให้เคลื่อนที่ด้วยเครื่องมือสำหรับงัด
Lexitron Dictionary
[n.] การซื้อ
คำความหมายเดียวกัน : procuremen; acquirement
Lexitron Dictionary
[n.] ของที่ซื้อมา
Lexitron Dictionary
[n.] การได้มาด้วยความพยายาม
Lexitron Dictionary
[n.] การซื้อ,ของซื้อขาย,ค่า,ราคา,สิ่งที่ซื้อมา
Nontri Dictionary
[vt.] ซื้อ,ซื้อขาย,จัดซื้อ
Nontri Dictionary

© 2002-2024 by ONLINE-ENGLISH-THAI-DICTIONARY. All rights reserved. About.