พจนานุกรม / ดิกชันนารี่

แปล ไทย-อังกฤษ , อังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย ออนไลน์

พจนานุกรม อังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกพจนานุกรม กรอกคำศัพท์คลิกปุ่ม 'แปล' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว
เคลียร์ข้อมูล

Limited แปลว่า

[adj.] ที่ถูกจำกัด
คำตรงกันข้าม : umlimited; limitless
คำความหมายเดียวกัน : restricted; circumscribed
Lexitron Dictionary
[adj.] ที่มีขอบเขต
ความหมายอื่นๆ : ที่มีขีดขั้น
คำความหมายเดียวกัน : constricted; small-scale; narrow
Lexitron Dictionary
[adj.] บริษัทจำกัด (มีคำย่อว่า Ltd. )
Lexitron Dictionary
[adj.] ถูกจำกัด,น้อย,มีขอบเขต,แคบ
Nontri Dictionary

© 2002-2024 by ONLINE-ENGLISH-THAI-DICTIONARY. All rights reserved. About.