พจนานุกรม / ดิกชันนารี่

แปล ไทย-อังกฤษ , อังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย ออนไลน์

พจนานุกรม อังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกพจนานุกรม กรอกคำศัพท์คลิกปุ่ม 'แปล' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว
เคลียร์ข้อมูล

Inaudible แปลว่า

(อินออ’ ดะเบิล) adj. ไม่ได้ยิน. , S. inaudibility, inaudibleness n. inaudibly adv.
Hope Dictionary
[adj.] ซึ่งไม่ได้ยิน
ความหมายอื่นๆ : ที่ไม่ดังพอจะได้ยิน
คำตรงกันข้าม : audible; heard
คำความหมายเดียวกัน : unheard
Lexitron Dictionary
[adj.] ฟังไม่ได้,ไม่ได้ยิน
Nontri Dictionary

© 2002-2022 by ONLINE-ENGLISH-THAI-DICTIONARY. All rights reserved. About.