พจนานุกรม / ดิกชันนารี่

แปล ไทย-อังกฤษ , อังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย ออนไลน์

พจนานุกรม อังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกพจนานุกรม กรอกคำศัพท์คลิกปุ่ม 'แปล' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว
เคลียร์ข้อมูล

Hyper แปลว่า

[n.] คนที่ดำเนินกิจกรรมมากเกินไป
ความหมายอื่นๆ : คนที่กระตือรือร้นอย่างมาก
Lexitron Dictionary
[adj.] คลั่ง
ความหมายอื่นๆ : กระตือรือร้นอย่างมาก, ตื่นเต้นมากเกินไป
Lexitron Dictionary
[adj.] ซึ่งดำเนินกิจกรรมมากเกินไป
ความหมายอื่นๆ : ซึ่งกระทำมากเกินไป
Lexitron Dictionary

© 2002-2023 by ONLINE-ENGLISH-THAI-DICTIONARY. All rights reserved. About.