พจนานุกรม / ดิกชันนารี่

แปล ไทย-อังกฤษ , อังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย ออนไลน์

พจนานุกรม อังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกพจนานุกรม กรอกคำศัพท์คลิกปุ่ม 'แปล' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว
เคลียร์ข้อมูล

Hungry แปลว่า

(ฮัง’กรี) adj. หิว,กระหาย,อยาก,ปรารถนา,ข้าวยากหมากแพง. , S. hungrily,hungeringly adv. hungriness n. , S. eager, S. satiated
Hope Dictionary
[adj.] ว่าง
Lexitron Dictionary
[adj.] หิว
ความหมายอื่นๆ : หิวโหย
Lexitron Dictionary
[adj.] หิว,กระหาย,ตะกละ,โลภ,อยาก,ปรารถนา
Nontri Dictionary

© 2002-2023 by ONLINE-ENGLISH-THAI-DICTIONARY. All rights reserved. About.