พจนานุกรม / ดิกชันนารี่

แปล ไทย-อังกฤษ , อังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย ออนไลน์

พจนานุกรม อังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกพจนานุกรม กรอกคำศัพท์คลิกปุ่ม 'แปล' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว
เคลียร์ข้อมูล

Elephant แปลว่า

(เอล’ละเฟินทฺ) n. ช้าง
Hope Dictionary
[n.] ช้าง
ความหมายอื่นๆ : พลาย, พัง
Lexitron Dictionary
[n.] ช้าง
Nontri Dictionary

© 2002-2023 by ONLINE-ENGLISH-THAI-DICTIONARY. All rights reserved. About.