พจนานุกรม / ดิกชันนารี่

แปล ไทย-อังกฤษ , อังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย ออนไลน์

พจนานุกรม อังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกพจนานุกรม กรอกคำศัพท์คลิกปุ่ม 'แปล' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว
เคลียร์ข้อมูล

Dummy แปลว่า

(ดัม’มี) n. หุ่น,รูปหุ่น,คนใบ้,คนโง่,ลูกมือ,ไพ่ดัมมี่,ของเลียนแบบ,การพิมพ์เป็นตัวอย่างเพื่อแสดงขนาดรูปร่างแบบและความต่อเนื่อง. -adj. เกี่ยวกับการเลียนแบบ,ปลอม,ไม่มีตัวตน.
Hope Dictionary
[sl.] คนโง่
ความหมายอื่นๆ : คนบ้าๆ บอๆ
Lexitron Dictionary
[n.] คนโง่
คำตรงกันข้าม : genius; sage
คำความหมายเดียวกัน : fool; imbecile; idiot
Lexitron Dictionary
[n.] หุ่นจำลอง
ความหมายอื่นๆ : ของที่ทำเลียนแบบของจริง
คำความหมายเดียวกัน : stooge; pupet
Lexitron Dictionary
[n.] คนโง่,คนบัดซบ,หุ่นเชิด,รูปหุ่น,ลูกมือ,ของเลียนแบบ,ไพ่ดัมมี่
Nontri Dictionary

© 2002-2023 by ONLINE-ENGLISH-THAI-DICTIONARY. All rights reserved. About.