พจนานุกรม / ดิกชันนารี่

แปล ไทย-อังกฤษ , อังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย ออนไลน์

พจนานุกรม อังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกพจนานุกรม กรอกคำศัพท์คลิกปุ่ม 'แปล' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว
เคลียร์ข้อมูล

Distinctive แปลว่า

(ดิสทิง’ทิฟว) adj. เกี่ยวกับลักษณะเฉพาะ,เด่น,พิเศษ. , S. distinctiveness n. ดูdistinctive , S. special,particular, S. common
Hope Dictionary
[adj.] เด่น
ความหมายอื่นๆ : พิเศษ, มีลักษณะเฉพาะ
คำความหมายเดียวกัน : characteristic; peculiar; unique
Lexitron Dictionary
[adj.] พิเศษ,เฉพาะ,เด่น
Nontri Dictionary

© 2002-2022 by ONLINE-ENGLISH-THAI-DICTIONARY. All rights reserved. About.