พจนานุกรม / ดิกชันนารี่

แปล ไทย-อังกฤษ , อังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย ออนไลน์

พจนานุกรม อังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกพจนานุกรม กรอกคำศัพท์คลิกปุ่ม 'แปล' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว
เคลียร์ข้อมูล

Clean up แปลว่า

[phrv.] ทำความสะอาดจนหมด
ความหมายอื่นๆ : ล้างออกหมด, ขจัดออกหมด
คำความหมายเดียวกัน : clear up; mop up
Lexitron Dictionary
[phrv.] ขจัดออก
ความหมายอื่นๆ : กำจัด, ล้างออก
คำความหมายเดียวกัน : clear up
Lexitron Dictionary
[phrv.] แก้ไขหรือขจัดสิ่งไม่ถูกต้อง
Lexitron Dictionary
[phrv.] ได้เงินมาโดยผิดกฎหมาย (คำไม่เป็นทางการ)
Lexitron Dictionary
[phrv.] จบสิ้นการทำลาย (ทางทหาร)
ความหมายอื่นๆ : ทำให้พ่ายแพ้แล้ว
คำความหมายเดียวกัน : wipe up
Lexitron Dictionary

© 2002-2022 by ONLINE-ENGLISH-THAI-DICTIONARY. All rights reserved. About.