พจนานุกรม ดิกชันนารี่

แปล ไทย-อังกฤษ , อังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย ออนไลน์
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

Book แปลว่า

(บุค) n. หนังสือ v.จอง, การจอง
Hope Dictionary
[n.] หนังสือ
Lexitron Dictionary
[vt.] จอง
ความหมายอื่นๆ :บุ๊ค, จองล่วงหน้า, สั่งจองล่วงหน้า
คำความหมายเดียวกัน :reserve

Lexitron Dictionary
[vt.] บันทึกข้อหา
ความหมายอื่นๆ :เขียนใบสั่ง
คำความหมายเดียวกัน :charge; record

Lexitron Dictionary
[n.] หนังสือ,ตำรา,สมุด,คัมภีร์
Nontri Dictionary
[vt.] จองล่วงหน้า,สำรองที่นั่ง,ลงบัญชี,ลงชื่อ,ลงรายการ,ลงบันทึก
Nontri Dictionary

โฆษณา
© 2002 -2020 , All rights reserved. License/Policy