พจนานุกรม / ดิกชันนารี่

แปล ไทย-อังกฤษ , อังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย ออนไลน์

พจนานุกรม อังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกพจนานุกรม กรอกคำศัพท์คลิกปุ่ม 'แปล' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว
เคลียร์ข้อมูล

Assortment แปลว่า

(อะซอร์ท’เมินทฺ) n.การแบ่ง
Hope Dictionary
[n.] การจัดประเภท
คำความหมายเดียวกัน : classification
Lexitron Dictionary
[n.] การจัดพวก,การแบ่งประเภท,การเลือกสรร
Nontri Dictionary

© 2002-2022 by ONLINE-ENGLISH-THAI-DICTIONARY. All rights reserved. About.