Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

Unique แปลว่า

(ยูนิค’) n.,adj. (เกี่ยวกับ) ลักษณะเฉพาะ,ลักษณะพิเศษเฉพาะ,เรื่องพิเศษเฉพาะ. , S. uniquely adv. uniqueness n. , S. uncommon,rare,unexampled
พจนานุกรม Hope Dictionary
[adj.] ซึ่งเป็นหนึ่งเดียว
ความหมายอื่นๆ : เป็นพิเศษ
คำตรงกันข้าม : ordinary
คำความหมายเดียวกัน : unusual

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[n.] ความเป็นหนึ่ง
ความหมายอื่นๆ : ความพิเศษ
คำตรงกันข้าม : ordinary
คำความหมายเดียวกัน : usual

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[adj.] หาที่เสมอเหมือนไม่ได้,ทั้งหมด,มีลักษณะเฉพาะ,เป็นเอกลักษณ์
พจนานุกรม Nontri Dictionary

โฆษณา