Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

Sacred แปลว่า

(เซ’คริด) adj. ศักดิ์สิทธิ์,เกี่ยวกับการบูชาในทางศาสนา,เกี่ยวกับศาสนา,เป็นที่สักการบูชา,ล่วงละเมิดไม่ได้,ล่วงเกินไม่ได้ , S. sacredness n. , S. hallow
พจนานุกรม Hope Dictionary
[adj.] ซึ่งอุทิศให้แก่พระเจ้า
คำความหมายเดียวกัน : consecrated; divine; ordained

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[adj.] ซึ่งเป็นที่สักการะทางศาสนา
ความหมายอื่นๆ : ซึ่งเป็นที่บูชา, ซึ่งล่วงเกินไม่ได้

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[adj.] เป็นที่สักการะ,ศักดิ์สิทธิ์,เป็นที่เคารพบูชา
พจนานุกรม Nontri Dictionary

โฆษณา