Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

Purple แปลว่า

(เพอ’เพิล) n.,adj. สีม่วง,ผ้าสีม่วง ,ตำแหน่งพระราชา,ตำแหน่งที่สูงเด่น,ตำแหน่งพระราชาคณะ,สีแดงเข้ม,สีแดงสด,สำนวนสละสลวยเกินไป,vt.,vi. ทำให้เป็นสีม่วง กลายเป็นสีม่วง , S. eminence
พจนานุกรม Hope Dictionary
[n.] สีม่วง
คำความหมายเดียวกัน : purplish; purply; buish red

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[n.] สิ่งของที่มีสีม่วง
พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[n.] ตำแหน่งพระราชา
พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[adj.] สีม่วง
พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[vt.] ทำให้เป็นสีม่วง
พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[vi.] กลายเป็นสีม่วง
พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[adj.] สีม่วง
พจนานุกรม Nontri Dictionary

โฆษณา