Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

Fleet แปลว่า

(ฟลีท) n. กองเรือรบ,กองทัพเรือ,กองเรือ,กองบิน,ขบวนรถยนต์ adj. รวดเร็ว vi. เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว,บิน,บินผ่านไปอย่างรวดเร็ว,บินหายไป,เปลี่ยนทิศทาง,เปลี่ยนตำแหน่ง,หายวับไป,ผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็ว,ปล่อยเชือก. vt. ทำให้เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว,เปลี่ยนทิศทาง,เปลี่
พจนานุกรม Hope Dictionary
[n.] กองเรือรบ
ความหมายอื่นๆ : กองทัพเรือ
คำความหมายเดียวกัน : armada; navy

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[n.] กลุ่มรถแท๊กซี่, รถโดยสาร, หรือเครื่องบินที่อยู่ในบริษัทเดียวกัน
พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[adj.] ที่วิ่งได้รวดเร็ว
ความหมายอื่นๆ : ว่องไว
คำตรงกันข้าม : slow
คำความหมายเดียวกัน : swift; rapid

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[vi.] เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว
ความหมายอื่นๆ : บินไปอย่างรวดเร็ว
คำความหมายเดียวกัน : fly

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[adj.] ว่องไว,รวดเร็ว,หายวับไป
พจนานุกรม Nontri Dictionary
[n.] ขบวนเรือ,กองทัพเรือ,ฝูงบิน,ขบวนนก
พจนานุกรม Nontri Dictionary

โฆษณา