พจนานุกรม / ดิกชันนารี่

แปล ไทย-อังกฤษ , อังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย ออนไลน์

พจนานุกรม อังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกพจนานุกรม กรอกคำศัพท์คลิกปุ่ม 'แปล' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว
เคลียร์ข้อมูล

เชิงพาณิชย์ ภาษาอังกฤษ

(adj.) commercial
คำความหมายเดียวกัน : เชิงการค้า
ตัวอย่าง : ระบบเน็ตเวิร์คบางได้ถูกนำมาใช้กับงานเชิงพาณิชย์
Lexitron Dictionary

© 2002-2024 by ONLINE-ENGLISH-THAI-DICTIONARY. All rights reserved. About.