พจนานุกรม / ดิกชันนารี่

แปล ไทย-อังกฤษ , อังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย ออนไลน์

พจนานุกรม อังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกพจนานุกรม กรอกคำศัพท์คลิกปุ่ม 'แปล' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว
เคลียร์ข้อมูล

เก้าอี้ หมายถึง/ความหมาย

น. ม้าสำหรับนั่งมีพนัก, ถ้ามีรูปยาวเพื่อใช้นอนเรียกว่า เก้าอี้นอน, ลักษณนามว่า ตัว.
อ.เปลื้อง ณ.นคร
เก้าอี้ : น. ที่สําหรับนั่ง มีขาและพนักพิง มักยกย้ายไปมาได้ มีหลายชนิด ถ้ามีรูปยาวใช้นอน เรียกว่าเก้าอี้นอน, ถ้าใช้โยกได้ เรียกว่า เก้าอี้โยก, ลักษณนามว่า ตัว. (จ.).
ราชบัณฑิตยสถาน

© 2002-2024 by ONLINE-ENGLISH-THAI-DICTIONARY. All rights reserved. About.