พจนานุกรม / ดิกชันนารี่

แปล ไทย-อังกฤษ , อังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย ออนไลน์

พจนานุกรม อังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกพจนานุกรม กรอกคำศัพท์คลิกปุ่ม 'แปล' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว
เคลียร์ข้อมูล

อาหารคาว ภาษาอังกฤษ

(N) meat dish
คำอื่น ๆ : meat diet
คำตรงกันข้าม : อาหารหวาน, ของหวาน
ตัวอย่าง : อาหารคาวของไทยประกอบด้วยรสทุกรส ทั้งเค็ม หวาน เปรี้ยวและเผ็ด
Lexitron Dictionary

© 2002-2024 by ONLINE-ENGLISH-THAI-DICTIONARY. All rights reserved. About.