พจนานุกรม / ดิกชันนารี่

แปล ไทย-อังกฤษ , อังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย ออนไลน์

พจนานุกรม อังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกพจนานุกรม กรอกคำศัพท์คลิกปุ่ม 'แปล' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว
เคลียร์ข้อมูล

สนามหญ้า ภาษาอังกฤษ

(n.) lawn
คำอื่น ๆ : turf; grass
ตัวอย่าง : เขาเดินนำหน้าลัดสนามหญ้าไปยังสโมสรข้าราชการ
หน่วยนับ : สนาม, แห่ง
Lexitron Dictionary
(n.) lawn
คำอื่น ๆ : yard
คำความหมายเดียวกัน : สนาม
หน่วยนับ : สนาม
Lexitron Dictionary

© 2002-2023 by ONLINE-ENGLISH-THAI-DICTIONARY. All rights reserved. About.