พจนานุกรม / ดิกชันนารี่

แปล ไทย-อังกฤษ , อังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย ออนไลน์

พจนานุกรม อังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกพจนานุกรม กรอกคำศัพท์คลิกปุ่ม 'แปล' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว
เคลียร์ข้อมูล

พัง ภาษาอังกฤษ

(v.) fail
คำอธิบาย : ล้มเหลวหรือไม่ได้ดังที่หวังไว้
คำความหมายเดียวกัน : ล้มเหลว, พังทลาย, พังพินาศ, มลาย, เสียหาย
ตัวอย่าง : พรรคฝ่ายค้านกล่าวหารัฐบาลว่าเป็นตัวการที่ทำให้เศรษฐกิจพัง
Lexitron Dictionary
(v.) collapse
คำอธิบาย : อาการที่สิ่งซึ่งเป็นกลุ่มก้อนแตกหักหรือพังกระจัดกระจาย
คำอื่น ๆ : tumble down; pull down; fall to the ground; fall down
คำความหมายเดียวกัน : พังพินาศ, หักพัง, พังทลาย, ทะลาย
ตัวอย่าง : เขื่อนที่สร้างทับรอยเลื่อนของเปลือกโลกนั้น เมื่อเกิดแผ่นดินไหวอาจพังลงมาจนทำให้ผู้ที่อยู่ใต้เขื่อนเสียชีวิตได้
Lexitron Dictionary
(N) female elephant
คำอธิบาย : คำเรียกช้างตัวเมีย
คำความหมายเดียวกัน : ช้างตัวเมีย, ช้างพัง
ตัวอย่าง : พังเชือกนี้มีลักษณะดีมากถูกต้องตามตำราโบราณทุกอย่าง
หน่วยนับ : เชือก
Lexitron Dictionary

© 2002-2024 by ONLINE-ENGLISH-THAI-DICTIONARY. All rights reserved. About.