พจนานุกรม / ดิกชันนารี่

แปล ไทย-อังกฤษ , อังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย ออนไลน์

พจนานุกรม อังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกพจนานุกรม กรอกคำศัพท์คลิกปุ่ม 'แปล' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว
เคลียร์ข้อมูล

ทุกชนิด ภาษาอังกฤษ

(n.) every kind
คำอื่น ๆ : all kinds; all types
คำตรงกันข้าม : บางชนิด
ตัวอย่าง : ยานยนต์ทุกชนิดจำเป็นต้องใช้เชื้อเพลิง
Lexitron Dictionary

© 2002-2023 by ONLINE-ENGLISH-THAI-DICTIONARY. All rights reserved. About.