พจนานุกรม / ดิกชันนารี่

แปล ไทย-อังกฤษ , อังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย ออนไลน์

พจนานุกรม อังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกพจนานุกรม กรอกคำศัพท์คลิกปุ่ม 'แปล' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว
เคลียร์ข้อมูล

ทายา ภาษาอังกฤษ

(v.) apply some remedy to the wound
คำอธิบาย : ป้ายยาที่มีลักษณะเป็นน้ำหรือขี้ผึ้งลงบนผิว
คำอื่น ๆ : embrocate
คำความหมายเดียวกัน : ป้ายยา
ตัวอย่าง : บาดแผลที่มีเลือดออกเพียงเล็กน้อย ให้ทายาแดงแล้วปิดด้วยผ้าพันแผลที่สะอาด
Lexitron Dictionary
(adj.) good
คำอื่น ๆ : important
คำความหมายเดียวกัน : ทยา, ดี, สำคัญ
คำตรงกันข้าม : เลว
Lexitron Dictionary

© 2002-2024 by ONLINE-ENGLISH-THAI-DICTIONARY. All rights reserved. About.