พจนานุกรม / ดิกชันนารี่

แปล ไทย-อังกฤษ , อังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย ออนไลน์

พจนานุกรม อังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกพจนานุกรม กรอกคำศัพท์คลิกปุ่ม 'แปล' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว
เคลียร์ข้อมูล

ทอก หมายถึง/ความหมาย

น. โบราณใช้เรียกชื่อนกยางชนิดหนึ่งว่า นกยางทอก; หมูขนาดใหญ่เขี้ยวตัน เรียกว่า หมูทอก; ช้างตัวใหญ่ จ่าฝูง เรียกว่า อ้ายทอก.
อ.เปลื้อง ณ.นคร
ทอก : น. โบราณเรียกนกยางชนิดหนึ่งว่า ยางทอก; เรียกหมูขนาดใหญ่เขี้ยวตันว่า หมูทอก; เรียกช้างตัวใหญ่ ๆ ที่เป็นจ่าฝูงว่า อ้ายทอก.
ราชบัณฑิตยสถาน

© 2002-2022 by ONLINE-ENGLISH-THAI-DICTIONARY. All rights reserved. About.