พจนานุกรม / ดิกชันนารี่

แปล ไทย-อังกฤษ , อังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย ออนไลน์

พจนานุกรม อังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกพจนานุกรม กรอกคำศัพท์คลิกปุ่ม 'แปล' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว
เคลียร์ข้อมูล

ชั่งหัวมัน ภาษาอังกฤษ

(v.) It doesn’t matter
คำอธิบาย : มันจะเป็นอย่างไรก็เป็นไป
คำอื่น ๆ : never mind; no matter; don’t worry
คำความหมายเดียวกัน : ช่างมัน
คำตรงกันข้าม : แยแส, ใส่ใจ
ตัวอย่าง : ชั่งหัวมันเถอะ เราเสียเงินไปแค่นี้ไม่นานก็คงหาได้ อย่าไปเสียดายมัน
Lexitron Dictionary

© 2002-2024 by ONLINE-ENGLISH-THAI-DICTIONARY. All rights reserved. About.