พจนานุกรม / ดิกชันนารี่

แปล ไทย-อังกฤษ , อังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย ออนไลน์

พจนานุกรม อังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกพจนานุกรม กรอกคำศัพท์คลิกปุ่ม 'แปล' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว
เคลียร์ข้อมูล

คับ ภาษาอังกฤษ

(v.) close
คำอธิบาย : มีลักษณะหรือปริมาณเกินพอดี
คำอื่น ๆ : firm; compact; restrict; crowd; oppress; confine
คำตรงกันข้าม : พอดี
ตัวอย่าง : หนอนมีผนังลำตัวห่อหุ้มอยู่ภายนอกเมื่อเติบโตขึ้นเรื่อยๆ จะเต็มและคับผนังลำตัวที่หุ้มอยู่
Lexitron Dictionary
(adj.) tight
คำอธิบาย : มีขนาดไม่พอดีกัน
คำอื่น ๆ : close; compact; tight-fitting; close-fitting; small; firm
คำความหมายเดียวกัน : แคบ, แน่น, ตึง
คำตรงกันข้าม : พอดี
ตัวอย่าง : นี่เป็นเอกลักษณ์อันคงเส้นคงวาเป็นอย่างยิ่งของบุรุษเสื้อคับ หยัดร่างตรงดั่งปลายทวน
Lexitron Dictionary

© 2002-2024 by ONLINE-ENGLISH-THAI-DICTIONARY. All rights reserved. About.