พจนานุกรม / ดิกชันนารี่

แปล ไทย-อังกฤษ , อังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย ออนไลน์

พจนานุกรม อังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกพจนานุกรม กรอกคำศัพท์คลิกปุ่ม 'แปล' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว
เคลียร์ข้อมูล

กาแฟร้อน ภาษาอังกฤษ

(n.) hot coffee
คำตรงกันข้าม : กาแฟเย็น
ตัวอย่าง : ก่อนถึงสะพานหัน คุณนายจะแวะดื่มกาแฟร้อนเจ้าเก่าก่อนทุกครั้ง
Lexitron Dictionary

© 2002-2024 by ONLINE-ENGLISH-THAI-DICTIONARY. All rights reserved. About.