พจนานุกรม / ดิกชันนารี่

แปล ไทย-อังกฤษ , อังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย ออนไลน์

พจนานุกรม อังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกพจนานุกรม กรอกคำศัพท์คลิกปุ่ม 'แปล' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว
เคลียร์ข้อมูล

กาฬสินธุ์ ภาษาอังกฤษ

(N) Kalasin
คำความหมายเดียวกัน : จังหวัดกาฬสินธุ์
ตัวอย่าง : กาฬสินธุ์ ดินแดนที่มีความหมายว่า เมืองน้ำดำ อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 519 กิโลเมตร
Lexitron Dictionary

© 2002-2024 by ONLINE-ENGLISH-THAI-DICTIONARY. All rights reserved. About.