พจนานุกรม / ดิกชันนารี่

แปล ไทย-อังกฤษ , อังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย ออนไลน์

พจนานุกรม อังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกพจนานุกรม กรอกคำศัพท์คลิกปุ่ม 'แปล' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว
เคลียร์ข้อมูล

กล้องถ่ายรูป ภาษาอังกฤษ

(n.) camera
คำอธิบาย : เครื่องมือที่ประกอบด้วยเลนส์และฟิล์มสำหรับบันทึกภาพ
คำความหมายเดียวกัน : กล้อง, กล้องถ่ายภาพ
ตัวอย่าง : กล้องถ่ายรูปเป็นเครื่องใช้ส่วนตัวของผม
หน่วยนับ : ตัว
Lexitron Dictionary

© 2002-2024 by ONLINE-ENGLISH-THAI-DICTIONARY. All rights reserved. About.