พจนานุกรม / ดิกชันนารี่

Error 500 : Internal Error

Error 500 : Internal Error
ความผิดพลาดเกิดขึ้นกับเครื่องเซิร์ฟเวอร์หรือตัวเวบไซต์ กล่าวคือ ไม่สามารถเรียกไฟล์เอกสาร HTML ได้เนื่องจากอาจมีปัญหาการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์รอสักครู่ ถ้าระยะเวลานานเกินไปให้ติดต่อผู้ที่ดูแลเว็บไซต์ (Administrator)
© 2002 -2024 www.ONLINE-ENGLISH-THAI-DICTIONARY.com , All rights reserved.