พจนานุกรม / ดิกชันนารี่

Error 404 : Not Found or Object Not Found

Error 404 : Not Found or Object Not Found
ความผิดพลาดเกิดขึ้นกับเครื่องไคลเอนต์ หรือเวบบราวเซอร์ กล่าวคือ เซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถหาไฟล์ที่คุณต้องการได้ ซึ่งไฟล์นั้นอาจจะถูกย้ายไปที่อื่นหรือถูกลบไปแล้ว หรือคุณอาจจะใส่ URL หรือชื่อเอกสารผิด ให้ลองตรวจสอบชื่อที่ใส่ใน URL ว่าถูกต้องหรือไม่
© 2002 -2024 www.ONLINE-ENGLISH-THAI-DICTIONARY.com , All rights reserved.