พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

ลิขสิทธิ์ฐานข้อมูลพจนานุกรม อังกฤษ-ไทย , ไทย - อังกฤษ

# LEXiTRON 2.0 โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (83,231 รายการ)
# DictHope โดย Hope Studio เนื้อหาถูกนำมาใช้จาก KDictThai ที่มีลิขสิทธิ์ตาม GPL (37,018 รายการ)
# NontriDict ข้อมูลที่ใช้ดาวน์โหลดได้จาก ftp://ftp.cs.washington.edu/pub/thaisys/BBS (22,336 รายการ)

ลิขสิทธิ์ฐานข้อมูลพจนานุกรม ไทย - ไทย

# อ.เปลื้อง ณ นคร http://guru.sanook.com/dctionary (29,946 รายการ)
# พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ http://www.royin.go.th (34,181 รายการ)

Disclaimer

พจนานุกรมออนไลน์ที่ได้ให้บริการหรือเผยแพร่นี้ถือเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ จัดทำขึ้นนี้เผยแพร่ให้ใช้งานแก่สาธารณะโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น เว้นแต่ร่วมสนับสนุนโดยสมัครใจ ดังนั้น จึงสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบในการสูญเสียประโยชน์ในการใช้ข้อมูล หรือทรัพย์สินอื่นใดของบุคคลใดทั้งสิ้น

Update History

02-05-2556 ปรับปรุง หน้าตาระบบการค้นหา ตรงตัว ให้ง่ายยิ่งขึ้น
05-07-2555 ปรับปรุง ใช้ CSS+DIV แทน Table เพื่อความความรวดเร็ว และแสดงผลครอสบราวส์เซอร์
20-11-2553 จดโดเมน และแยกเวบไซต์ www.online-english-thai-dictionary.com
10-11-2553 เพิ่มข้อมูล ไทย - ไทย (อ.เปลื้อง ณ นคร , ฉบับราชบัณฑิตยสถาน)
07-05-2551 ปรับปรุงการแสดงผลแบบเรียงหน้า
07-12-2549 เพิ่มฐานข้อมูล พจนานุกรม ไทย - อังกฤษ
16-03-2549 ปรับปรุงหน้าตา พร้อมแก้ไขข้อผิดพลาดในส่วนของการแสดงผล
25-01-2549 พัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นใหม่โดยใช้ ภาษา ASP.net และ Microsoft® Access ฐานข้อมูล HLD 2.30
30-04-2546 เปลี่ยนฐานข้อมูลใหม่บางส่วน ภายใต้โดเมน www.nextproject.net
02-01-2545 พัฒนาด้วย ASP 2.0 และ Microsoft® Access บนฟรีโฮสติ้ง brinkster.com

ถ้าได้ทดลองใช้บริการ หรือได้ใช้บริการอยู่เป็นประจำ แล้วมีคำแนะคำติชมหรืออื่น ๆ เขียนอีเมลส่งมาที่ ทุกความเห็นยินดีน้อมรับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงต่อไป
06 พฤษภาคม 2556