พจนานุกรม / ดิกชันนารี่

แปล ไทย-อังกฤษ , อังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย ออนไลน์

พจนานุกรม อังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกพจนานุกรม กรอกคำศัพท์คลิกปุ่ม 'แปล' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว
เคลียร์ข้อมูล

Taxidermy แปลว่า

(แทค’ซิเดอมี) n. ศิลปะหรือเทคนิคการทำให้สัตว์ที่ตายมีรูปกายเหมือนมีชีวิต. , S. taxidermal adj. taxidermic adj. taxidermist n.
Hope Dictionary
[n.] เทคนิคการทำให้ซากสัตว์คงสภาพเหมือนมีชีวิต
Lexitron Dictionary
[n.] ศิลปะการทำหุ่นสัตว์ให้เหมือนของจริง
Nontri Dictionary

© 2002-2021 by ONLINE-ENGLISH-THAI-DICTIONARY. All rights reserved. About.