พจนานุกรม / ดิกชันนารี่

แปล ไทย-อังกฤษ , อังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย ออนไลน์

พจนานุกรม อังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกพจนานุกรม กรอกคำศัพท์คลิกปุ่ม 'แปล' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว
เคลียร์ข้อมูล

Purge แปลว่า

(เพิร์จ) v.,n. (การ) ชำระล้าง,ขจัด,กวาดล้าง,ล้างบาป,ถ่ายท้อง,ทำให้ไม่มีราคี,สิ่งที่ใช้ชำระล้าง,ยาถ่าย,ยาระบาย. , S. purgeable adj. purger n. , S. cleanse
Hope Dictionary
[vt.] กำจัด
Lexitron Dictionary
[vt.] ล้างมลทิน
ความหมายอื่นๆ : ทำให้หมดบาป
คำความหมายเดียวกัน : purify
Lexitron Dictionary
[n.] การกำจัด
ความหมายอื่นๆ : การชะล้าง
คำความหมายเดียวกัน : cleaning
Lexitron Dictionary
[n.] การถ่ายยา,การชำระล้าง
Nontri Dictionary
[n.] ยาถ่าย,ยาระบาย
Nontri Dictionary

© 2002-2021 by ONLINE-ENGLISH-THAI-DICTIONARY. All rights reserved. About.