พจนานุกรม / ดิกชันนารี่

แปล ไทย-อังกฤษ , อังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย ออนไลน์

พจนานุกรม อังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกพจนานุกรม กรอกคำศัพท์คลิกปุ่ม 'แปล' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว
เคลียร์ข้อมูล

Noise แปลว่า

(นอยซ) n. เสียง,เสียงรบกวน,เสียงดังอึกทึก
Hope Dictionary
[n.] เสียงดัง
ความหมายอื่นๆ : เสียงรบกวน
คำความหมายเดียวกัน : sound; clatter
Lexitron Dictionary
[vt.] ป่าวประกาศ
ความหมายอื่นๆ : แพร่กระจายข่าว, เผยแพร่ (ข่าวลือ)
คำความหมายเดียวกัน : rumor; spread
Lexitron Dictionary
[vi.] พูดมาก
ความหมายอื่นๆ : แพร่กระจายข่าว, ทำเสียงดัง
Lexitron Dictionary
[n.] เสียงรบกวน,เสียงอึกทึก,เสียงดัง
Nontri Dictionary
[vt.] ส่งเสียง,ทำเสียงดัง,ประกาศลั่น
Nontri Dictionary

© 2002-2023 by ONLINE-ENGLISH-THAI-DICTIONARY. All rights reserved. About.