พจนานุกรม / ดิกชันนารี่

แปล ไทย-อังกฤษ , อังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย ออนไลน์

พจนานุกรม อังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกพจนานุกรม กรอกคำศัพท์คลิกปุ่ม 'แปล' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว
เคลียร์ข้อมูล

Be in line with แปลว่า

[idm.] เป็นไปตาม (ความคิด, หลักการ, กฎเกณฑ์)
ความหมายอื่นๆ : ยึดตาม
คำตรงกันข้าม : be out of
คำความหมายเดียวกัน : be out of
Lexitron Dictionary

© 2002-2022 by ONLINE-ENGLISH-THAI-DICTIONARY. All rights reserved. About.