พจนานุกรม / ดิกชันนารี่

แปล ไทย-อังกฤษ , อังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย ออนไลน์

พจนานุกรม อังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกพจนานุกรม กรอกคำศัพท์คลิกปุ่ม 'แปล' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว
เคลียร์ข้อมูล

เขียนแบบ ภาษาอังกฤษ

(v.) draw
คำอธิบาย : วาดแบบให้เป็นรูปเป็นร่างตามที่กำหนดไว้
คำอื่น ๆ : sketch
คำความหมายเดียวกัน : วาดแบบ
ตัวอย่าง : สถาปนิกเขียนแบบโครงสร้างของตึกได้ชัดเจนดีมาก
Lexitron Dictionary

© 2002-2023 by ONLINE-ENGLISH-THAI-DICTIONARY. All rights reserved. About.