พจนานุกรม / ดิกชันนารี่

แปล ไทย-อังกฤษ , อังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย ออนไลน์

พจนานุกรม อังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกพจนานุกรม กรอกคำศัพท์คลิกปุ่ม 'แปล' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว
เคลียร์ข้อมูล

ลูกเรือ ภาษาอังกฤษ

(n.) crew
คำอธิบาย : ผู้ที่ประจำอยู่ในเรือ ยกเว้นหัวหน้า
คำอื่น ๆ : staff
ตัวอย่าง : ผมเขียนจดหมายฉบับหนึ่งให้ลูกเรือที่ขึ้นฝั่งไปติดต่อกับเพื่อนที่สิงคโปร์
หน่วยนับ : คน
Lexitron Dictionary

© 2002-2024 by ONLINE-ENGLISH-THAI-DICTIONARY. All rights reserved. About.