พจนานุกรม / ดิกชันนารี่

แปล ไทย-อังกฤษ , อังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย ออนไลน์

พจนานุกรม อังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกพจนานุกรม กรอกคำศัพท์คลิกปุ่ม 'แปล' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว
เคลียร์ข้อมูล

จัดเรียง ภาษาอังกฤษ

(v.) order
คำอื่น ๆ : arrange, list
คำความหมายเดียวกัน : จัด, เรียง
ตัวอย่าง : ใจของยายจดจ่ออยู่ที่กระดาษที่ต้องจัดเรียงให้ได้ระดับเป็นชั้นๆ ไป
Lexitron Dictionary

© 2002-2023 by ONLINE-ENGLISH-THAI-DICTIONARY. All rights reserved. About.