Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

Vital แปลว่า

(ไว’เทิล) adj. เกี่ยวกับชีวิต,จำเป็นสำหรับชีวิต,กระฉับกระเฉง,มีพลังงาน,มีชีวิตชีวา,มีกำลัง,จำเป็น,สำคัญ,ขาดเสียมิได้,ทำลายชีวิต,ทำให้ตายได้,ความเป็นความตาย
พจนานุกรม Hope Dictionary
[adj.] เกี่ยวกับชีวิต
พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[adj.] จำเป็นสำหรับชีวิต
คำความหมายเดียวกัน : life-sustaining

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[adj.] สำคัญมาก
คำตรงกันข้าม : throwaway; unnecessary
คำความหมายเดียวกัน : essential; crucial; needed

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[adj.] ที่ทำให้ถึงตายได้
คำความหมายเดียวกัน : fatal; lethal

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[adj.] มีชีวิตชีวา
คำความหมายเดียวกัน : lively; animated; invigorating

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[adj.] เกี่ยวกับชีวิต,สำคัญยิ่ง,จำเป็น
พจนานุกรม Nontri Dictionary

โฆษณา