Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

Tone แปลว่า

(โทน) n. เสียงสูงต่ำ,คุณภาพของเสียง,น้ำเสียง,เสียงร้อง,การเน้นเสียงที่พยางค์หนึ่งของคำ,ระบบสี,สีที่ให้,การให้สี,การปรับสี,อิทธิพลของสี,ความตึงตัวของอวัยวะหรือเนื้อเยื่อของร่างกาย. vt.,vi. ทำเสียงเฉพาะ,ปรับเสียง,ปรับสี,ฟื้นฟูสภาพกายหรือจิต -Phr. tone dow
พจนานุกรม Hope Dictionary
[n.] คุณภาพของเสียง
คำความหมายเดียวกัน : nature; trend; temper

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[n.] น้ำเสียง
ความหมายอื่นๆ : ลักษณะน้ำเสียง
คำความหมายเดียวกัน : expression; condition

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[n.] ลักษณะทั่วๆไป
พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[n.] เสียงที่เกิดจากเครื่องยนต์กลไก
พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[n.] เฉดสี
ความหมายอื่นๆ : โทนสี
คำความหมายเดียวกัน : hue; tint; tinge

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[n.] ความตึงตัวของกล้ามเนื้อหรืออวัยวะอื่นๆในร่างกาย
พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[n.] ระดับเสียง
ความหมายอื่นๆ : เสียงสูงต่ำ
คำความหมายเดียวกัน : pitch; timbre

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[vi.] ปรับสีให้กลมกลืน
พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[vi.] พูดหรือออกเสียงด้วยระดับเสียงหนึ่ง
พจนานุกรม Lexitron Dictionary

1 - 10 of 12 words , pages 1/2 ,   go to page    
โฆษณา