Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

Taxidermy แปลว่า

(แทค’ซิเดอมี) n. ศิลปะหรือเทคนิคการทำให้สัตว์ที่ตายมีรูปกายเหมือนมีชีวิต. , S. taxidermal adj. taxidermic adj. taxidermist n.
พจนานุกรม Hope Dictionary
[n.] เทคนิคการทำให้ซากสัตว์คงสภาพเหมือนมีชีวิต
พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[n.] ศิลปะการทำหุ่นสัตว์ให้เหมือนของจริง
พจนานุกรม Nontri Dictionary

โฆษณา