Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

Stump แปลว่า

(สทัมพฺ) n. ตอ,ตอไม้,สิ่งที่กุดด้วน,ส่วนที่เหลือ,เศษ,เศษดินสอ,โคนที่เหลือ,ก้านที่เหลือ,การสะดุดเท้า,การทดสอบ vt. ทำให้เหลือโคน,ขุดตอไม้,ทำให้งงงวย,ทำให้เสื่อมเสียเกียรติ,ทำให้ตะกุกตะกัก ๆ vi. เดินเสียงฝีเท้าหนัก,เดินงุ่มง่าม, , S. stumps n. ขา
พจนานุกรม Hope Dictionary
[n.] ตอไม้
ความหมายอื่นๆ : ตอ
คำความหมายเดียวกัน : butt; snag; shrub

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[n.] ส่วนที่เหลืออยู่
ความหมายอื่นๆ : โคนที่เหลือ
คำความหมายเดียวกัน : butt; end

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[n.] ม้วนกระดาษหรือเศษยางลบที่ใช้แรเงาเส้นดินสอ
พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[vt.] ทำให้งง
ความหมายอื่นๆ : ทำให้สับสน
คำความหมายเดียวกัน : baffle; confuse; mystify

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[vi.] เดินลงเท้าหนักๆ
ความหมายอื่นๆ : เดินกระแทกเท้า
คำความหมายเดียวกัน : walk heavily

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[vt.] ตัดจนเหลือโคน
คำความหมายเดียวกัน : lop

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[n.] เศษดินสอ,ตอไม้,โคน,ก้าน
พจนานุกรม Nontri Dictionary
[vi.] เดินลงเท้า,เดินงุ่มง่าม
พจนานุกรม Nontri Dictionary
[vt.] ตัดโคน,ขุดตอ,ทำให้เสื่อมเสีย
พจนานุกรม Nontri Dictionary

โฆษณา