Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

Squeeze แปลว่า

(สควีซ) vt.,vi.,n. (การ) บีบ,รัด,เบียด,คั้น,กด,อัด,รีด,ขูดรีด,บังคับ,ทำให้ลดน้อยลง,สกัด,ดัน,กอด,จำนวนเล็กน้อย,สิ่งที่บีบหรือคั้นออก,ค่าธรรมเนียม,เงินหักเก็บ,กลุ่มคนที่เบียดเสียดกัน , S. squeezer n. , S. press,compr
พจนานุกรม Hope Dictionary
[vt.] คั้น
ความหมายอื่นๆ : บีบ, เค้น, รีด
คำความหมายเดียวกัน : crush; press; squash

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[vt.] โอบกอด
ความหมายอื่นๆ : กอด
คำความหมายเดียวกัน : embrance; clasp; hug

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[vi.] ขูดรีด
ความหมายอื่นๆ : รีดไถ, บีบบังคับ
คำความหมายเดียวกัน : extort; force; pressurize

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[n.] การบีบ
ความหมายอื่นๆ : การคั้น, การรีด
คำความหมายเดียวกัน : crush; press; squash

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[n.] การโอบกอดแน่น
คำความหมายเดียวกัน : embrance; clasp; hug

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[n.] การขูดรีด
ความหมายอื่นๆ : การบีบบังคับ
คำความหมายเดียวกัน : extortion

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา