Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

Spring แปลว่า

(สพริง) {sprang/sprung,sprung,springing,springs} vi.,vt. (ทำให้) กระโดด,เด้ง,ดีด,ดีดตัว,ทะลัก,ไหลทะลัก,พรั่งพรู,ผลิ,โผล่,งอก,เกิด,ปรากฎ,ปรากฎขึ้นกะทันหัน,ขึ้นสูง,ระเบิด n. สปริง,ลวดสปริง,ลาน,ความยืดหยุ่น,ฤดูใบไม้ผลิ,น้ำพุธรรมชาติ,การกระโดด,แหล่งกำเนิด,ระยะแรกเริ่ม
พจนานุกรม Hope Dictionary
[vi.] ดีดตัว
ความหมายอื่นๆ : เด้ง, กระโดด, สปริงตัว
คำความหมายเดียวกัน : bound; jump; leap

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[n.] สปริง
ความหมายอื่นๆ : ลวดสปริง
คำความหมายเดียวกัน : coiled spring

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[n.] ฤดูใบไม้ผลิ
พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[n.] การกระโดด
ความหมายอื่นๆ : การดีดกลับ
คำความหมายเดียวกัน : bound; jump; leap

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[n.] น้ำพุธรรมชาติ
คำความหมายเดียวกัน : fountainhead

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[n.] แหล่งกำเนิด
ความหมายอื่นๆ : มูล, บ่อเกิด
คำความหมายเดียวกัน : source

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
[n.] ลวดสปริง,การกระโดด,ฤดูใบไม้ผลิ,น้ำพุ,สาเหตุ,ลานนาฬิกา
พจนานุกรม Nontri Dictionary
[vi.] ผุดขึ้น,กระโดด,ผลิ,เกิดขึ้น,โผล่,ดีดตัว,ปะทุ
พจนานุกรม Nontri Dictionary
[vt.] ก่อ,ทำให้เกิดขึ้น,ออก,วางกับดับ,ทำให้เด้ง,ทำให้ระเบิด
พจนานุกรม Nontri Dictionary

โฆษณา